Ağız ve Çene Cerrahisi

Ağız ve Çene Cerrahisi

Ağız ve Çene Cerrahisi

Yirmi Yaş ve Gömülü Dişler
Yirmi yaş veya diğer gömülü dişlerin varlığı ve genellikle çene darlığından dolayı sürmemeleri diş hekimliği kliniğinde sıkça görülen bir durumdur. Bu durumda en sık sorulan soru kişinin herhangi bir şikayeti olmasa da, bu dişlerin çekilip çekilmemesidir. Farklı nedenlerden dolayı böyle dişlerin sorun çıkarmasını beklemeden çekilmesi önerilir.

İşte nedenleri :

* Çene darlığı nedeniyle dişlerin sürmesi için gerekli yer olmayabilir ve dişler uygun olmayan pozisyonlara yerleşerek o bölgede iltihaba neden olabilir. Bu da iltihabın bütün ağız, burun ve solunum yoluna yayılmasına neden olur.
* Kist oluşumuna neden olabilir ve bu kist bütün çene kemiğine yayılabilir, komşu dişlerin çürümesine ve çekilmesine neden olabilir.
* Üst çenede sinüslere olan yakınlığından dolayı, sinüslerin iltihaplanmasına yol açabilir ve vücutta bir fokal enfeksiyon riski yaratır.
* Diş hekiminin yapacağı bir tedaviyi (protez, dolgu gibi) ve ortodontik tedavinin başarısını engelleyebilir.

Bu nedenlerden dolayı gömülü, yarı gömülü yirmi yaş ve diğer dişlerin şikayet olmadığı durumda bile çekilmesi en doğru tedavi yöntemidir .

Otojen Diş Transplantasyonu
Çürük, kaza veya diğer nedenlerle erken yaşta insanlar dişlerini kaybedebilmektedir. Özellikle 6 yaş dişi dediğimiz ilk sürekli büyük azı dişlerinin yetersiz ağız-diş bakımı sonucu erken yaşta çekilmesi sıkça görülen bir durumdur. Böyle vakalarda eğer henüz sürmemiş yirmi yaş dişleri mevcutsa, bu dişler kaybolan ön bölgedeki dişlerin yerine transplante edilebilir. Bu teknik, ülkemizde çok sık uygulanmasa da kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır.

İmplantoloji
İmplantasyon, günümüz diş hekimliğinde eksik dişlerin tedavisinde sık kullanılan, diğer protez ve köprü uygulamalarına karşı iyi bir alternatiftir.

İmplant, eksik diş bölgesindeki kemik içine yerleştirilen bir vida sistemidir. Bu vida tamamıyla doku dostu olan (genellikle titan) maddelerden üretilir.

Çene kemiğine yerleştirilen implantın iyileşmesi ve kemiğe adaptasyonu için 3-6 ay kadar beklemek gerekir. Daha sonra bu implantın üstüne seramik bir kuron yapılarak implantasyon işlemi tamamlanır.

İmplant sadece tek veya birkaç diş eksikliğinde değil, dişsiz alt ve üst çenelere de uygulanabilir. İmplantlar üzerine uygulanacak protezler, daha stabil, daha konforlu ve daha estetik bir sonuç sağlayacaktır.

Bu tedavi, dişsiz bölgelerde çene kemiğine yerleştirilen doku dostu vidalarla hareketli protez kullanımına son verir. Günümüzde, risklerin en aza indirildiği bu yöntemle, vidalar üzerine yerleştirilen sabit protezler sayesinde estetik ve fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Genel Anestezi ve Sedasyon
Çok uzun sürebilecek tedavileri tek seansta tamamlama olanağı sunan bu yöntem, fiziksel ve zihinsel engelli, oturma güçlüğü çeken veya diş tedavisi korkusu olan, zamanı kısıtlı yetişkin ve çocuk hastalar için büyük kolaylık sağlamaktadır.

Ağız Kanseri
Ağız kanseri, ağzın herhangi bir bölgesinde, ufak, beyaz, kırmızı bir nokta veya yara şeklinde başlayabilir. Sigara ve alkol kullanımı ağız kanseri riskini artırmaktadır. Buna rağmen ağız kanseri olan insanların dörtte biri bu bilinen risk faktörlerinden bağımsız olarak ağız kanserine yakalanmışlardır.

Ağız içi mukozasının, ağız tabanının, damağın, dilin ve baş, boyun bölgesindeki lenf nodüllerinin muayenesi, ağız kanserinin tanımlanmasında çok büyük önem taşımaktadır.

Amerikan Kanser Derneği'nin bilgileri doğrultusunda, Amerika'da bu yıl ağız kanserine yakalanacak olan hastaların sayısı 28.000 olarak tespit edilmiş ve bu vakalardan yaklaşık 7.400'ünün ölümle sonlanacağı belirtilmiştir.

Ağız kanserinde erken tanı, teşhis ve tedavi uzun ve sağlıklı yaşamın çok kritik bir noktasıdır. Diş hekimi aşağıdaki tanı tekniklerini kullanarak var olan veya gelecekte ortaya çıkabilecek bir kanserin teşhisini koyabilir.

* Fırça Biyopsisi (Brush Biopsy) : Küçük bir fırça yardımıyla doku örneği alınır. Örnekte, pre-kanseröz veya kanser hücrelerinin varlığı araştırılır.
* Toluidin Mavisi : Hasta ağzını prekanseröz veya kanserli dokuları maviye boyayan çeşitli solüsyonlarla çalkalar. Pozitif test sonucu daha ileri bir araştırmayı gerektirir.
* Doku Biyopsisi : Şüpheli bölgeden küçük bir cerrahi müdahaleyle alınan doku, hücresel olarak incelenmelidir.

İletişim Formu